Терапевтичен масаж

Кинезитерапия,

Акупунктура,

Лазерпунктура,

Аурикулотерапия,

Мокситерапия,

Вендузи,

Лазертерапия.

Изправителна гимнастика,

Структурираща и балансираща индивидуална гимнастика,

Физиотерапия,

Мануална терапия,

Рефлексотерапия,

Ароматерапия

Комплексно безлекарствено повлияване на болката
Процедурите включват комбинация от най-подходящите за дадения случай средства, от изброените по горе,по преценка на терапевта, с цел постигане на максимален оздравителен ефект. Продължителността и броя на процедурите се определя строго индивидуално и зависи от характера (същността) на проблема, избраните средства и реактивността на дадения организъм!

Терапията се извършва на база на комплекс от диагностични методи, прилагани според случая, с цел най -прецизно изясняване на причината за проблема!