За контакт

Физиотерапия:
0878 866 808
Психотерапия:
0878 866 809

(Във вътрешния двор зад блокове 1,3 и 5)

Свържете се с нас