Ние ще ви помогнем да го постигнете

Добре дошли в зоната на психофизичерския комфорт

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ГО ПОСТИГНЕТЕ!

да се успокоите, трябва да може да се отпуснете, да се чувствате комфортно. Терапевтът трябва да е също в кондиция, да може да ви обърне внимание, да има време да се освободи от енергийното въздействие на предишния клиент и да се настрои за следващия. Ето защо е важно да направите своя избор информирано, да сте наясно какво искате и къде отивате.

Често пъти, поради напрегнатия живот, в нашия мозък се акумулират различни отрицателни емоции, тъга, страх, гняв и т.н.. В крайна сметка всички те се трансформират до една подсъзнателна агресия, която се прикрива дълбоко в нашето подсъзнание, спасявайки ни по този начин от едно неприятно осъзнаване и преживяване. Когато интуитивно усетим това дълбоко напрежение ние започваме да го търсим съзнателно. Само така може да сме сигурни, че премахвайки болката, тя няма да се прояви някъде другаде. Често пъти осъзнаването на този механизъм е основният фактор за решаването на даден проблем. Разбира се понякога поради етапа и дълбочината на проблема имаме не само физиологични , но и структурни изменения, настъпили във физическото тяло, което налага един сериозен и продължителен процес на лечение! В крайна сметка всичко това е свързано с една сложна енергийна система, чиито баланс е в основата на това човек да е едно съвършено творение съчетало тяло, психика, душа и дух и от чиято хармония зависи неговото щастливо съществуване!

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ГО ПОСТИГНЕТЕ!

да се успокоите, трябва да може да се отпуснете, да се чувствате комфортно. Терапевтът трябва да е също в кондиция, да може да ви обърне внимание, да има време да се освободи от енергийното въздействие на предишния клиент и да се настрои за следващия. Ето защо е важно да направите своя избор информирано, да сте наясно какво искате и къде отивате.

Често пъти, поради напрегнатия живот, в нашия мозък се акумулират различни отрицателни емоции, тъга, страх, гняв и т.н.. В крайна сметка всички те се трансформират до една подсъзнателна агресия, която се прикрива дълбоко в нашето подсъзнание, спасявайки ни по този начин от едно неприятно осъзнаване и преживяване. Когато интуитивно усетим това дълбоко напрежение ние започваме да го търсим съзнателно. Само така може да сме сигурни, че премахвайки болката, тя няма да се прояви някъде другаде. Често пъти осъзнаването на този механизъм е основният фактор за решаването на даден проблем. Разбира се понякога поради етапа и дълбочината на проблема имаме не само физиологични , но и структурни изменения, настъпили във физическото тяло, което налага един сериозен и продължителен процес на лечение! В крайна сметка всичко това е свързано с една сложна енергийна система, чиито баланс е в основата на това човек да е едно съвършено творение съчетало тяло, психика, душа и дух и от чиято хармония зависи неговото щастливо съществуване!