КИТАЙСКИ МАСАЖ

Ще започна от там, че повечето хора асоциират китайския масаж с акупресурата. Тук е мястото да изясня, че акупресурата или т.н. точков масаж е само част от китайския масаж. Останалата част включва различни масажни техники, движения, издърпвания и т.н. Масажните техники са специфични , макар и по някога твърде много да наподобяват някоя техника от класическия масаж. Освен това тук основната разлика се явява главно от теоритичната постановка, носеща принципите на източната медицина. Изпълнението на техниките, посоката, скоростта, както и областите които се третират са не само различни , но често и коренно противоположни. Това е така , защото при класическия масаж, те са съобразени с кръвния и лимфния ток, а при китайския с движението на енергията по енергийните канали. За много хора тези канали и въпроса за енергията са нещо твърде абстрактно и граничещото с мистицизма. Те не се доверяват на нищо което не е доказано с методите на съвременната наука, въпреки, че и това не е точно така , защото има много физически експерименти , които косвено доказват съществуването на акупунктурните точки например. На тези скептици аз бих задал следния въпрос:
-Къде беше съвременната наука преди и по време на тези повече от пет хиляди години, през които китайската медицина съществува и помага на хората? С това съвсем не искам да омаловажавам постиженията на съвременната наука и медицина, напротив , мисля че не е толкова важно кой от методите помага, важното е да помага! Но да отхвърляме съществуването и значението на биоенергиите означава да не можем да проумеем същността на което и да е лечение и постигането на съответни добри резултати. Човека е жива структура и именно тези енергии го правят такъв и го отличават от един труп например, органичен, но мъртъв. Като вземем предвид това, че и терапевта е жив човек и влиза в пряк контакт с пациента, не можем да не обърнем внимание на енергията която съществува във вселената и която ни свързва в едно цяло. Нейният обмен променя нещата на всички нива и нейното състояние обуславя наличието на хармония или хаос и всички междинни състояния между двете.

Основната идея на китайския масаж е да допринесе за правилното протичане и разпределение на енергията в човека , така че тя да бъде в непрекъснато, преливащо се равновесие. Според китайската философия енергията се състои от два компонента, ИН и ЯН, които са противоположни, но равнопоставени. Всеки компонент в своята крайност преминава в неговата противоположност и това осигурява постоянство и развитие, и движение и равновесие. Когато единия компонент отслабне или започне да доминира се получава не равновесие и дисхармония изразени в различни патологични състояния.

Чрез китайския масаж ние засилваме отслабения компонент, или отнемаме от доминиращия и по този начин възстановяваме баланса. Енергийния баланс е състояние изключващо патологични прояви, т.е. организма оздравява!
Китайския масаж се прилага при наличието на някакъв проблем, но тъй като в китайската медицина понятията за болест и енергиен дисбаланс са доста разтегливи, то той може да се прилага на практика на всеки човек. За пример ще кажа, че зависимостта на някого от цигарите например, е сама по себе си болестен проблем, макар човека да се чувства субективно добре в дадения момент.
Прилагането на източната мъдрост в помощ на самите нас почти винаги ни кара да се убеждаваме в нейната правота!