ХАРМОНИЯ ЧРЕЗ ДОКОСВАНЕ!

Светът е една хармония, взаимовръзка, основана на обмен на енергия! Всеки път, когато усетим полъха на напрежението, означава че хармонията се е нарушила. Нарушил се е баланса между всички нюанси на този цветен живот и той е започнал да става по-бял, по- черен, по-жълт по-розов, по-зелен, по-кафяв, по-син или червен и т indipill.com/.н.. Всеки усеща напрежението и се пита, от какво е породено то? Животът ми става все по бял, казва си някой, трябва да съм доволен? Но в бялото има също толкова сила, колкото в черното, зеленото, виолетовото и в липсата на черното може се дължи дисхармонията . Както е казал Великият Лао Дзъ: „Когато хората разбраха красотата на красивото, разбраха грозното“. За да бъде човек бял, той трябва да има предвид черното и обратно. Когато едното липсва, другото се обезсмисля. Така често пренебрегваме нещо, за сметка на друго към което се стремим, не осъзнавайки, че по този начин отблъскваме и самото него. Ето защо не можем да се успокоим, защото не можем да приемем различните аспекти на живота като една даденост, като една всеобхватна необходимост, да приемем мъчнотиите с радост в нашето сърце. Нашия психофизически свят е част от тази всеобща хармония. И когато той е разбалансиран можем да си помогнем с помощта на Докосването. Едно невероятно средство което крие в себе си огромна сила. Докосването, Допира, Натиска могат да направят чудеса. Докосвайки някой, ти предоставяш собствения си потенциал в полза на хармонизиращите сили. Предоставяш една плеада от компоненти, позволяващи допълване и пренареждане на общата система с цел постигане на хармония в отделните и части. За да приемеш тези компоненти се изисква доверие, за да ги предоставиш отговорност! Днешното общество е като предраково болен организъм. Хората се отчуждават един от друг, всеки започва да действа самостоятелно, без да се съобразява с общите закони на системата. Много хора обаче започват да страдат от това отчуждение и да търсят подсъзнателно хармонизация със системата. Как може да се постигне това? Като се осъществи контакт с все повече „ елементи“ от нея. Енергийният обмен основан на физическия , психическия и емоционален контакт при докосването води именно до това хармонизиране. Във всяка форма на масаж изпълнена с мотивация независимо от теоретичните обосновки този обмен се проявява и част от дефицита се преодолява, като се постига придвижване в посока на хармонизиране! Имайки предвид казаното, ние разбираме нашата отговорност!