Физикални и енергийни терапии2023-03-05T11:56:25+02:00

Valerie Dicker

Retrospectiva & Divinity

17 October 2018 — 30 April 2019

Пролетна умора

На какво се дължи състоянието на отпадналост, ниска енергия, апатия,

Срещу болестта, намесата на духа е решавща!

Болестта е “биологично” явление, поразяваща тялото. Каквато е тя при животните. При човека обаче, приема “духовен” характер - протичането й се влияе от цялостната съпротива, която може да й окаже човекът не като “биологичен обект”, а като личност, в която водещи са духовните начала.

Синапена лапа

СИНАП Синап Семе от синап - лечение чрез затопляне Черен

Go to Top