Терапевтичен масаж,

Кинезитерапия, 

Акупунктура,

Лазерпунктура,

Аурикулотерапия, 

Мокситерапия, 

Вендузи,

Лазертерапия.

Изправителна гимнастика, 

Структурираща и балансираща индивидуална гимнастика,

Физиотерапия, 

Мануална терапия, 

Рефлексотерапия, 

Ароматерапия 

Комплексно безлекарствено повлияване на болката

Процедурите включват комбинация от най-подходящите за дадения случай средства, от изброените по горе,по преценка на терапевта, с цел постигане на максимален оздравителен ефект. Продължителността и броя на процедурите се определя строго индивидуално и зависи от характера (същността) на проблема, избраните средства и реактивността на дадения организъм! 

Терапията се извършва на база на комплекс от диагностични методи, прилагани според случая, с цел най -прецизно изясняване на причината за проблема!